افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در مقطع کاردانی و کارشناسی مرکز آموزش علمی‏ کاربردی به بیش از 200 نفر در ترم پاییز 93

بیشتر بخوانید

اطلاعیه مهم (مراکز غیرمجاز)

اخیراً مشاهده شده است که در شبکه های خارجی تبلیغات فراوانی در خصوص جذب دانشجو در زمینه جوشکاری و مهاجرت صورت می پذیرد،بدینوسیله به اطلاع میرساند که اینگونه تبلیغات هیچگونه ارتباطی با مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران ندارد.

بیشتر بخوانید