شمارنده معکوس رویداد
  • تاریخ رویداد 2016/12/30  -  ۱۱:۵۰ ق.ظ تا ۱۱:۵۰ ق.ظ
  • محل برگزاری رویداد

تغییر شماره های مرکز جوش

تغییر شماره های مرکز
شماره تلفن های جدید مرکز به شماره های زیر تغییر پیدا کرد.<br/>
Tel: 021-88531692

۰۲۱-۸۸۵۳۴۵۵۶
Fax: 88746355

ارسال پاسخ به ما