شمارنده معکوس رویداد
  • تاریخ رویداد 2017/10/25  -  ۱۰:۱۶ ق.ظ تا ۱۰:۱۶ ق.ظ
  • محل برگزاری رویداد

نتایج بخش کتبی آزمون IWE

با سلام
ذیلا نتایج بخش های کتبی ۲۷اُمین آزمون مهندسی بین المللی جوش ارائه شده است.

از کلیه دانشپذیرانی که موفق به راهیابی به مرحله شفاهی آزمون شده اند درخواست میگردد در زمان مقرر در محل برگزاری آزمون حضور بهم رسانند.

آدرس محل برگزاری آزمون شفاهی:
خیابان سهروردی شمالی
خیابان میرزای زینالی
نبش کاوسی فر
پلاک ۱
طبقه دوم
دفتر مرکزی مرکز جوش

با تشکر
دپارتمان آموزش،تائید کیفی و صدورگواهینامه مرکز جوش ایران

نتایج آزمون کتبی ماژول ۱

نتایج آزمون کتبی ماژول ۲

نتایج آزمون کتبی ماژول ۳

نتایج آزمون کتبی ماژول ۴

ارسال پاسخ به ما