معرفی مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران

مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران (IWREC) تحت پوشش سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران در سال 1371 با هدف انجام فعالیت های پژوهشی وارائه خدمات علمی ،فنی ،مهندسی وبازرسی ،مشاوره وآموزش در زمینه جوش، بازرسی وکنترل کیفیت به عنوان نماینده وبازوی اجرایی انستیتو بین المللی جوش IIW تاسیس شد. در سال 1390 مرکز پژوهش ومهندسی جوش ایران بر اساس سیاست گذاری کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی واصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی سازمان های دولتی ،از طریق فرابورس به بخش خصوصی واگذار گردید . این مرکز به عنوان مرکز ملی اعطای مجوز (ANB) و مرکز ملی تائید وصدور گواهینامه برای شرکت ها ((ANBCC واولین مرکز تائید شده بین المللی آموزشی در زمینه جوش (ATB) با توجه به پتانسیل های زیر به ارائه خدمات در بخش های مختلف می پردازد: - دارا بودن تائید یه های مختلف بین المللی وداخلی در حوزه جوش وبرش - بهره مندی از متخصصین مجرب وکارشناسان بین المللی صنعت جوش - امکان آموزش وتربیت بازرس ،مهندس بین المللی وجوشکار ماهر به منظور همکاری با آنها - مجهز بودن به آزمایشگاه ها،کارگاه های تخصصی وبه روز ترین تجهیزات تست و بازرسی -  حوزه فعالیت: - ارائه خدمات فنی و مهندسی و بازرسی - ارائه خدمات آموزشی تخصصی - ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی جوش - مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سازه های خاص فلزی - ارزیابی، تائید صلاحیت و صدور گواهینامه - ارائه خدمات علمی و پژوهشی - حضور در عرصه های مرتبط با صنعت جوش و برش